______________________________________________________________________________________________

 

Bli medlem

 

Medlemskap i Det Hemmelige Teater (DHT)

 

Det Hemmelige Teaters økonomiske grunnlag er medlemskontingent fra medlemmer som ønsker å støtte Det hemmelige Teaters virksomhet, samt inntekter fra de forestillinger som teatret inviterer til, i de fleste tilfelle, på Frydenlund Teater i Vestre Gausdal.

Teatret har medlemmer fra hele det sørlige Norge, noen er også bosatt i utlandet.

 

Som medlem blir man informert om all aktivitet og alle oppsetninger som DHT forestår.

Medlemmer får også billetter til redusert pris ved de fleste av DHTs forestillinger.

Medlemskontingenten er på kr. 200 for voksne og kr. 50 for barn under 16 år, samt

kr. 500 for familiemedlemskap (foreldre med hjemmeboende barn). 

 

Kontingenten innbetales til:

Det Hemmelige Teater,

Vingnesgata 23
2608 Lillehammer

 

Kontonummer :2000 65 58055

 

 

Dersom noen ønsker tilsendt giroblankett, vennligst gi beskjed til Henrik Slåen

tlf. 90165195 / henrik@dethemmeligeteater.com

______________________________________________________________________________________________

 

 

 

Viktig melding til

DHT medlemmer

 

Alle som har e-post- adresse, og som ikke har formidlet denne tidligere bes gjøre dette snarest til:

Medlem@dethemmeligeteater.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   ©2014 Dethemmeligeteater.com

___________________________________________________________________________________________________________________________________________