Veien til Det Hemmelige teater

          >>

Avkjøring til 

Det Hemmelige Teater  

Se merking ved avkjøring

Det Hemmelige Teater viste sine forestillinger i Frydenlund Teater,

som lå på bruket i Lillerud i Vestre Gausdal.

Avkjøring fra riksveg 255, Bjørnsonvegen, 1500 m. nord for Bødal Bygdahus.

©2014 Dethemmeligeteater.com