Medlemmer

Det Hemmelige Teater er en forening som drives av frivillige. For oss er det viktig å ha medlemmer som støtter opp om og deltar i våre aktiviteter.


Våre aktiviteter er først og fremst "Godsuka", hvor vi i løpet av en uke på sommeren setter opp og fremfører en forestilling for medlemmene.


"Godsdagen" er for oss den store dagen.

Den er på lørdag i "godsuka".

Her inviteres medlemmer og venner til å se resultatet av årets produksjon. Dette er et heldagsarrangement. Med forestillinger, grilling og fremføring av stipendrapport.


En annen viktig aktivitet er medlemsturene.

Hvert år prøver vi å arrangere en teater-relatert tur. Denne har gått til  København, Oslo, Mårbakka, Operaen i Eid og senest i høst til Trondheim.


Vi har også en aktivitet gjennom vinteren, med jevnlig samling for å lese manus.

___________________________________________________________________________________

©2019 Dethemmeligeteater.com

STYRET:

          Leder: Ingrid Moen

          Styremedlemmer:

Helena Klarén

Tore Rakvaag

Nils Allum

Ingrid Kleiven

Torill Merethe Hopen

Terje Aspeslåen

Kontakt: post@dethemmeligeteater.com


TEATERSJEF:

Audun Gjermstad

Spiller du Lotto ?

Gi

Det Hemmelige Teater

din "Grasrotandel" !

Registrer vårt

Org.Nr. 9804 28 648

i ditt spillekort!